dijous, 5 de juny de 2014

Resposta

Escric aquest article perquè considero que quan a un l’interpel·len directament ha de procurar donar sempre una resposta, per respecte a qui interpel·la sobretot, però també per donar una visió contraposada als argument eximits per l’altre. Ho faig també perquè sinó ho fes seria contradictori amb les meves reiterades queixes a les manques de respostes quan hem interpel·lat el govern municipal per diverses qüestions i per diversos canals.

Qui ens ha interpel·lat directament ha sigut ni més ni menys que l’Alcalde de Sant Feliu en el seu blog personal amb aquests arguments:

 

I aquí acabo amb la meva percepció de com seran les properes municipals: en la clau d'èpica independentista que els interessa a CiU i ERC (...)Considero evident que aniran a totes amb aquest discurs i, més que parlar de serveis municipals, d'escoles bressol, de polítiques socials, d'hisenda municipal, del paper de l'ajuntament en educació, dels serveis per a la infància o per a la gent gran, jugaran a la carta èpica de fer possible la proclamació de la independència des del balcó de la plaça de la Vila. Més que del dia a dia de Sant Feliu, faran una campanya en clau de fer història per Catalunya. I això a Sant Feliu i a tot arreu.

 

Crec que és important preveure-ho i tenir-ho en compte, perquè no ens agafi per sorpresa en aquest any i mig de vertigen que s'acosta. I ho explico als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, hagin votat el que hagin votat a aquestes europees, perquè sàpiguen (com estic convençuts que faran) distingir entre les eleccions al Parlament que crec que hi haurà al 2015 i les eleccions municipals (que són de la gestió del dia a dia de la nostra ciutat, per poc "èpic" que pugui semblar...) que tindran lloc d'aquí a poc menys d'un any. I ho explico també a tants homes i dones que col·laboren amb Iniciativa i amb Esquerra Unida, perquè insisteixin en la importància del factor local en la preparació de les municipals: la importància de les coses que estem fent i la importància d'explicar molt bé les coses que estem fent, sempre en clau d'igualtat d'oportunitats de totes les persones i d'igualtat de qualitat de l'espai i els serveis públics en tots els barris. Un discurs i una pràctica de govern en clau de drets socials i d'igualtat d'oportunitats, que resumeixo sovint en la idea "que tot estigui a l'abast de tothom". Un discurs i una pràctica que estic segur que mereixerà la confiança de molts ciutadans i moltes ciutadanes que diumenge passat no van votar o van votar altres opcions, o que, simplement i com sempre hem sabut fer, sabran diferenciar el vot per al seu ajuntament del vot per al Congrés o el Parlament.

En primer lloc, aquestes paraules denoten por, la qual cosa és normal i legítima. Normal perquè quan creixen altres forces emergents l’horitzó de que res serà igual al maig del 2015 pot ser font d’intranquil·litat de qui ostenta el poder en les institucions representatives; i legítim perquè tothom pot opinar el que vulgui, per més que en aquesta opinió ens mostri totes les seves debilitats.

 

En segon lloc és una falta respecte enorme. Una falta de respecte al teu soci de govern, al que estàs donant a entendre que només sou socis per una qüestió aritmètica, ja que no tenen obra ni projecte de govern, a tenor del que s’entén entre línies.

Una falta de respecte cap a Esquerra Republicana, la qual cosa no ens ve de nou; però les suposicions que es fan son poc tolerables.

Qui ha estat atent als últims moviments d’Esquerra-Sant Feliu sabrà perfectament que el nostre discurs només està centrat en clau municipal: durant la Fira vam repartir informació en clau estrictament municipal, en la meva presentació com a candidat el febrer el meu discurs va ser al cent per cent municipalista, i durant les desenes de reunions amb entitats diverses de la ciutat només hem parlat de Sant Feliu.

 

En tercer lloc és una falta de respecte al ciutadà, al qui estàs dient que si voten a les municipals com a les europees s’estaran equivocant, perquè clar l’únic garant dels interessos municipals ets tu.

 

Entenc la por. L’emergència de noves formacions, els resultats d’ERC, la primacia del debat sobiranista, l’estancament electoral d’ICV al costat de la contínua pèrdua de vots que van patint municipals rere municipals, tenir un Alcalde que ja portava moltíssims anys com a regidor en el moment en que els discursos de regeneració democràtica prenen més força, els continus conflictes amb alguns veïns de la ciutat... poden fer que les perspectives de revalidar l’alcaldia amb solvència s’enterboleixin Potser per això ha arribat el desgel amb el PSC, creixen els rumors d’un futur pacte a la ciutat, una gran coalició.

No s’entén i no es tolerable la falta de respecte al ciutadà i a les altres formacions de la ciutat. En tot cas tindrem ocasió de contraposar projectes per la ciutat i el ciutadà que es sobirà i que no necessita que ningú li digui que ha de votar i que no ha de votar decidirà lliurement.

dimecres, 4 de juny de 2014

Intervenció al Ple de maig

Des d’Esquerra Republicana hem cregut convenient intervenir en aquest Ple, per dos motius, en primer lloc per fixar la nostra postura en aquest punt, i en segon lloc per plantejar una sèrie de reflexions al conjunt dels nostres representants polítics i per fer una demanda clara.
L’any 2004 Sant Feliu aprovava al Ple Municipal, una aposta nova de gestió dels mitjans de comunicació locals; una idea sorgida; la de crear un Consell Local de Comunicació i dotar-lo d’un reglament, del grup municipal d’Esquerra Republicana, i que va gaudir d’un ampli consens polític, majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors d’ICV, cal dir segons el que reflexa l’acta que era una discrepància en la forma i no en el fons.
Per nosaltres el punt més destacat d’aquell reglament era:

Són funcions del Consell Municipal de Comunicació (CMCO) les següents:
a) Proposar la ratificació, el nomenament o cessament del Coordinador dels mitjans de comunicació, que haurà de ser aprovat per majoria del 70% dels assistents del Ple del Consell, amb dret a vot.

L’abril del 2008 es crea la plaça de Cap de Comunicació amb la oposició d’ICV. El regidor d’ICV, va criticar que el Consell no hagués pogut desenvolupar les seves funcions a l’hora de plantejar noves places i noves contractacions:
aquest govern sempre que pot els canals de participació se’ls salta” afegien.
L’acte d’aquell Ple recull les paraules d’ICV:
no és una bona línia de treball situar caps de Departament com a càrrecs de confiança política i a més recorda que si han de fer referència allò que era l’esperit del CMC, el coordinador que desenvoluparà aquest cap de Departament de Comunicació la seva ratificació hauria de ser aprovada pel mateix consell

Com bé sabreu aquest Ple Municipal va canviar les funcions del Consell Municipal de Comunicació:

Segons el redactat de la moció, l’equip de govern, justificant que d’acord amb el Pla d’Actuació del Mandat actuava motivat per incrementar la transparència de l’Ajuntament i d’esdevenir una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal. Sorprèn però, que segons això proposés l’acord del Ple per què el Consell perdés les funcions de proposar el nomenament i cessament del coordinador dels mitjans de comunicació.
Atès que s’ha emès informe pel Cap de Gabinet de l’Alcaldia, en què es proposa la modificació del referit Reglament.
Primer, una reflexió, el canvi de funcions del Consell no hauria d’haver estat deliberat pel propi Consell? Si ens referim a la transparència?
Una altra pregunta: es va presentar aquest informe del Gabinet d’Alcaldia als membres del Consell? I a les altres forces polítiques?
I un prec al principal partit del govern: com es pot justificar eliminar unes funcions clarament participatives, clarament que buscaven que el Consell escapés del control polític, amb arguments en pro a la transparència i la participació? Perquè des del meu punt de vista fer-ho fent servir el Pla d’Actuació del Mandat, és un argument pobre, però el que és més greu és un argument contradictori.
Raoneu com aquesta decisió ha comportat segons el vostre punt de vista una administració més propera i més plural.

També vull llençar als grups del PP i CiU, una pregunta: Què ha canviat del 2004 fins aquí, per què el 2004 votéssiu a favor d’aquell reglament i el 2012 votéssiu a favor d’eliminar les funcions més significatives que aquell reglament dotava al Consell?? Què ha canviat?? Nosaltres som incapaços d’entendre-ho per més que hi pensem.
Arribats a aquest punt, només recordar que segons el Decàleg de bones pràctiques dels mitjans locals, recolzat per acord de tots els grups al Ple de maig d'aquest 2013, ens diu en el seu punt sisè que:

6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

Estem convençuts que una bona manera d’evitar el partidisme dels mitjans locals és que el Cap de Comunicació, ni sigui nominat a dit, ni pertanyi a cap partit polític.
És per això que volem demanar a aquest Ple Municipal, pel bé, ara si, de la Participació i la transparència que li doti al Consell Municipal de Comunicació les funcions que li atorgava el reglament original del 2004, en el Ple del mes de juny.