Les nostres ordenances

El darrer ple d'octubre va aprovar inicialment les ordenances fiscals pel 2016 amb la nostra abstenció.
Quan el Grup Municipal d’ERC vam debatre la nostra posició de vot, la pregunta que ens vam fer era si aquestes eren unes ordenances que haguéssim pogut presentar nosaltres en el cas de governar. La resposta va ser que no, que en moltes qüestions no s’hi haguessin assemblat. 
Abans de fer esment al fons, és pertinent analitzar la forma en el procés de gestació d’aquestes ordenances. ERC som crítics amb com ha esdevingut aquest procés. Un procés circumscrit únicament en els responsables econòmics de l’Ajuntament. Ni ciutadania ni oposició hem tingut gaires oportunitats de debatre quines ordenances ens calen. El temps de marge per estudiar a fons l’abast de totes les modificacions que ha estat molt estret, i insuficient per fer un estudi rigorós que ens permeti plantejar propostes alternatives. Si bé entenem les dificultats d’aquest primer any de legislatura, recollim el guant llançat pel govern i esperem que l’any vinent es generi un procés que permeti uns debats molt més amplis.
Pel que fa al fons des d’Esquerra crèiem i creiem que encara hi ha marge per plantejar unes ordenances encara més progressives, més justes i que tinguin en compte les capacitats econòmiques dels santfeliuencs i santfeliuenques.
Menció a part són els dubtes que ens genera dues el nou tipus de gravamen de l’IBI establert per compensar la baixada del valor cadastral permesa pel Ministeri d’Hisenda. Conscients com som de que aquest impost representa el 50% d’ingressos de l’Ajuntament, ens genera dubtes que ara sigui la mesura idònia.
Per tot això, ERC ens vam abstenir en la votació per aprovar les ordenances fiscals del 2016. Una abstenció que anirà acompanyada d’unes al·legacions a aquestes ordenances que en els propers dies presentarem. Al·legarem perquè creiem que encara hi ha marge per intentar que les ordenances contemplin criteris més redistributius i progressius.


Comentaris

Entrades populars