Reforma horaria

El temps és un bé escàs, un bé preuat i necessari i per tant un bé que des de les polítiques públiques s’ha de cuidar. En això, segurament ens posaríem tots d’acord. De fet, en la Comissió d’Estudi sobre la Reforma Horària que s’ha fet al Parlament hi hagut plena unanimitat per impulsar canvis en l’horari que impliquin canviar la cultura organitzativa i social. 
Presumiblement d’aquí un any el Parlament de Catalunya aprovarà la llei per la Reforma Horària, amb els objectius de recuperar les dues hores de desfasament horari amb la resta del món, impulsar una nova cultura del temps de les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials, i recuperar el fus horari GMT en el marc d’una reordenació europea.
La llei pretendrà corregir les afectacions negatives de l’horari en les nostres vides, que vénen donades sobretot per la durada de la pausa del dinar i l’allargament de la jornada laboral fins tard al vespre; i que ens diferencia de la resta d’Europa. Aquesta durada de la jornada laboral té clars efectes negatius, ja que comporta menys hores de son i un augment de l’estrès, el que podem traduir com una pitjor qualitat de vida i un rendiment laboral i escolar menor. 
La reforma vol incidir en cinc àmbits. El de l’empresa i ocupació on s’hauria de corregir la paradoxa d’estar a la cua d’Europa en quan a productivitat empresarial i tenirels horaris més llargs i rígids (els catalans treballem 250 hores més a l’any que els alemanys). Una bona gestió horària en l’àmbit del treball contribuiria a la millora del clima laboral, la reducció de l’absentisme, la millora de la gestió interna, la millora de la creativitat i la innovació, un millor posicionament de la marca corporativa, la disminució de la rotació de talent ja que augmenta la fidelització i, en definitiva, la millora de la productivitat empresarial.
L’àmbit de l’educacióEls horaris del món laboral arrosseguen als infants a allargar els seus horaris en activitats extraescolars, amb una càrrega d’hores perillosa per la seva salut i benestarEl rendiment escolar també depèn de les hores de descans i dels àpats, del temps de lleure i sobretot de la convivència familiar. Així es vol impulsar un horari i un calendari que acceleril’èxit escolar i fomentin el descans d’infants i joves. 
En la cultura i l’ocion una millora de la distribució horària ha de permetre fer més accessible les pràctiques culturals de qualitat i la disponibilitat per a l’activitat associativa. Actualment l’oci  i entreteniment s’allarga de mitjana fins les 11 o les 12 de la nit, amb el perjudici que suposa per les hores necessàries de son i el rendiment posterior tant en l’àmbit laboral com el de l’educació.

En l’administració on es planteja avançar l’hora de dinar i posar límits als horaris de tarda, i afavorir el treball 2.0, la qual cosa afavoriria una administració més eficient i orientada al públic. 
Finalment, en l’àmbit del comerç i el consum, on es pretén fer possibles uns horaris comercials que contemplin el servei al client, la millora de les condicions laborals horàries i uns costos més ajustats. 
Pròximament, i abans de que comencin els treballs per fer realitat la Llei del Temps, començarà una campanya informativa de sensibilització per implicar a la ciutadaniaen aquests canvis tant profunds com necessarisEls beneficis són enormes i en àmbits tant fonamentals com ara el de la salut pública, en l’equitat, el creixement productiu i la qualitat democràtica, i és per això que cal que entre tots anem prenen consciència. 
És per això, que al proper Ple hem presentat una moció, per com es diu col·loquialment fer bullir l’olla sobre la Reforma Horària; i que a part d’adherir l’Ajuntament a l’entitat Ara és l’Hora -Iniciativa per a la Reforma Horària-, busca organitzar també a Sant Feliu un Dia d’Horaris Europeus perquè empreses, establiments, professionals i centres educatius apliquin una jornada compactada que permeti disposar de més temps personal, familiar i social; amb l’objectiu de fer pedagogia entre la població dels avantatges del canvi horari i finalment impulsar el Segell de Puntualitat de l’Ajuntament per comprometre’s a respectar l’hora d’inici dels actes o sensibilitzar sobre la durada de les reunions. 
Per mi personalment, tots aquests canvis que han de venir representen perfectament el republicanisme del segle XXI,això és formular propostes que permetin un benefici clar pel màxim nombre de ciutadans; com ara polítiques quegaranteixin el dret al temps personal, a la cultura i a laigualtat d'oportunitats; drets que contribueixen decididament a ampliar la felicitat de les persones.

Comentaris

Entrades populars