Xarxa antirumors

En el ple municipal de desembre el grup municipal d’ERC presentàvem una moció per crear una xarxa antirumors a Sant Feliu. Aquesta iniciativa, portada a terme en ciutats com Barcelona, Sabadell o Molins de Rei, pretén desenvolupar una estratègia d’acció a fi de sensibilitzar la ciutadania contra els rumors i perjudicis de tipus racista i xenòfob, creant una xarxa d’agents antirumors amb informació rigorosa que ajudi a desmentir-los, evitant la continua difusió i propagació. 

La moció va ser aprovada per unanimitat, la qual cosa obliga al consistori a posar en pràctica tots els acords que la moció incloïa, declarar-se ciutat lliure de perjudicis i rumors, actuar per fer front als rumors negatius i prejudicis enfront la diversita, que els membres de la corporació no difonguin ni utilitzin aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes, i que es creï una xarxa antirumors municipal i es comprometí a impulsar formadors per teixir la xarxa a Sant Feliu.

No puc deixar d’esmentar, tot i la unanimitat en la votació, l’escepticisme que va generar el contingut de la moció en d’altres grups polítics del consistori. El PP s’abstenia argumentant “que a Sant Feliu no tenen problema amb la immigració, no tenen problemes culturals, no hi ha discriminació; llavors pensen que presentar aquesta moció dóna una imatge de la ciutat que no és correcte”. D’altres deien que “donàvem a situacions petites una importància excessiva. És alimentar coses que la seva societat està molt avançada en relació amb tots aquests temes”. D’altres “que se’ns omplia el pit de bones intencions perquè estàvem en èpoques nadalenques”, i finalment hi ha qui deia que “parlar de rumors podia donar una imatge equivocada de la ciutat”.

El tema no era com creiem que és Sant Feliu. Per nosaltres, és evident que Sant Feliu no té un problema greu de convivència, és evident també, tal i com vam dir al ple, que des de l’Ajuntament s’ha treballat bé durant molts anys per afavorir la integració de les persones immigradesi nouvingudesEl tema és que Sant Feliu, com arreu, no està exempt de la onada populista, i xenòfoba que recorre Europa. Presentàvem la moció amb la intenció d’oferir una eina més i una eina nova, en aquest nou context.

Aquest nou context, i aquesta nova onada han posat les seves grapes aquests darrers dies a Sant Feliu; una pèssima notícia. La comunitat musulmana de la ciutat canvia el seu centre de culte, del carrer Ventura i Gassol al carrer Joaquim Monmany, per que la comunitat creix i requereix més espai. Com un virus que ho infecta tot s’engeguen tot tipus de rumors sense cap base, sense cap rigor, posant en risc tantes conquestes de tants anys de feina. Quinze anys de centre de culte a Sant Feliu sense cap incidència; però tot això és igual, la por al desconegut, la xenofòbia, aquest virus destructiu. Una pena, una llàstima que els fets ens hagin donat la raó, la nostra moció no era atamporal, no era sobrera, no era induïda per l’esperit nadalenc; Sant Feliu ja havia mostrat alguns símptomes, pintades, cartells...

No vull acabar aquest escrit, sense agrair la tasca municipal, en esborrar pintades racistes i en treure cartells de la ultradreta, amb una celeritat que cal aplaudir. 

Des d’aquí ens oferim al govern municipal per crear conjuntament aquesta xarxa antirumors aprovada pel Ple, i que s’ha demostrat que és urgent. Una altra vegada estenem la mà.

Comentaris

Entrades populars