Una nova visió sobre la seguretat pública

Malauradament en els darrers mesos un dels temes que ha ocupat l’agenda política santfeliuenca ha estat el de la seguretat, o el de la suposada manca de seguretat per ser més exactes. És evident, i no es pot negar, que de l’estiu ençà Sant Feliu va viure un repunt d’actes delictius. Però és evident també, que alguns ho van aprofitar per criminalitzar un col·lectiu en concret amb unes connotacions xenòfobes i racistes clares. És evident que en tot aquest còctel l’extrema dreta local ha aprofitat per treure el nas.
En ple debat polític i ciutadà no han mancat les veus que ens han acusat d’evitar la qüestió de la seguretat, de negar els fets delictius que s’han produït, de ser “bonistes”. Res més lluny de la realitat. Des d’Esquerra entomem el repte, com no podria ser d’altra manera, de millorar la seguretat pública a la ciutat. De moment ho fem posant sobre la taula el nostre punt de vista i les nostres propostes programàtiques.
Imatge del vídeo en el que parlem de seguretat
amb Joaquin  Fernández.
El podeu veure a
 
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.
Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.
 
La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència.
En una ciutat com Sant Feliu la convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat.
Les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de seguretat estan enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.
L’aposta d’Esquerra Republicana a Sant Feliu serà la protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita contra la violència de gènere; la prevenció de la radicalització violenta; l’aprofundiment en la cultura de la prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC.
Nosaltres proposem aprofundir en la seguretat ciutadà creant, per exemple,  una regidoria de drets civils, com a potenciació de polítiques de garantia i defensa dels drets de les persones, prenent com a base metodològica la mediació. Proposem crear un programa de detecció i lluita contra la violència masclista, o un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. Ens proposem crear un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes incíviques.
Finalment des d’Esquerra Republicana també creiem necessari parlar de coproducció i participació ciutadana en àmbits de la seguretat pública, el que suposa una nova cultura de seguretat. D’aquesta manera ens proposem fomentar noves formes de participació ciutadana en les campanyes de conscienciació amb la implicació de referents veïnals i promoure la coresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència. Cal ampliar el focus de la seguretat pública creant les assemblees de seguretat de barri amb la participació del teixit veïnal i social. Així, com establir la convocatòria d’una junta de seguretat local participativa.
Esquerra no evitem parlar de la seguretat a Sant Feliu. Ens proposem, en canvi, aprofundir en la seguretat, a oferir a la ciutadania una nova mirada. Una mirada nova, actualitzada i moderna. Una mirada que no criminalitza a ningú. Aquesta és la nostra mirada republicana.

Comentaris

Entrades populars