dilluns, 29 d’abril de 2019

5.304 gràcies!!


Ahir 5.304 santfeliuenques i santfeliuencs van votar a Esquerra Republicana de Catalunya, un 19,24% dels votants van triar aquesta opció. El millor resultat en unes eleccions al Congrés de Diputats a la ciutat, més de set punts per sobre de les darreres eleccions espanyoles del 2017, uns 2430 vots més. Amb quatre punts menys de participació que el 21D, el record històric d’ERC a Sant Feliu, ahir ens vam quedar només a 31 vots de repetir la gesta d’aquelles eleccions.
Per segon cop a la història ahir vam guanyar el Districte 1 (Barri Centre i Can Maginàs) amb un 25%, Segons al Districte 7 (Mas Llui) a 0,8 punts del PSC, i al Districte 3 (Roses Castellbell). Per primer cop a la història ahir vam guanyar a 14 de les 53 meses electorals de Sant Feliu.
Per tant, ahir va ser una gran nit per Esquerra Republicana, en primer lloc pels resultats electorals, en segon lloc perquè es demostra que la estratègia d’Esquerra a tota l’àrea metropolitana està sumant nous independentistes elecció rere elecció, i finalment perquè l’estratègia repressiva del PP i C’s ha naufragat estrepitosament a Catalunya i a Sant Feliu. Ens volien febles, ens volien atemorits, i resulta que estem més forts que mai.  
Ara fa gairebé dos mesos que des d’Esquerra Sant Feliu vam iniciar la precampanya per les municipals, vam apostar fort pel #Guanyem. Fa dos mesos que no ens cansem de dir que aquestes municipals les podem guanyar per primera vegada des de la recuperació de la democràcia, ara fa just quaranta anys. Ahir, es va demostrar del cert que si, que més que mai Esquerra podem guanyar les municipals d’aquí 28 dies. No serà fàcil, gens fàcil, però ara ja podem afirmar que per primer cop a la història unes municipals a Sant Feliu seran cosa de tres partits, o els Comuns, o el PSC o nosaltres. D’això van precisament aquestes eleccions municipals. Van de si es configura l’actual pacte de govern ICV+PSC, amb un balança pobre en obra de govern, però que l’actual alcalde ja ha dit que és la seva opció preferida, o bé Esquerra evitem aquesta pèssima opció per la ciutat. El 26 de maig va d’això, exclusivament d’això.
Finalment, vull dedicar l’esplèndid resultat d’ahir, en primer lloc als presos i preses polítiques catalans, i als exiliats i exiliades, de totes les formacions, i a tots els càrrecs amb causes pendents per l’1O. En segon lloc, a tots els apoderats i apoderades que ahir van donar-ho tot per Esquerra, sense el seu esforç aquest segon lloc no hauria d’estar possible. En tercer lloc, aquest resultat va especialment dedicat a tots els militants i simpatitzant d’Esquerra Sant Feliu, que des de la tardor del 2017 ho han donat tot, assumint molt a nivell personal, i que han patit molts els darrers mesos. Us ho mereixeu.

divendres, 26 d’abril de 2019

Guanyem pel medi ambient

Protegir l’entorn natural de Sant Feliu, Collserola i el riu, apostar per la sostenibilitat, per minimitzar els residus i per posar en pràctica una nova cultura de l’aigua i de l’aire, son les prioritats d’Esquerra Sant Feliu, en el futur govern republicà de Sant Feliu, per encarar el repte més gran de tots posicionar-se davant el repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica.
Per Esquerra la sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.
En ple segle XXI, ja no podem separar la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar localment en conseqüència. Des de l’Ajuntament, Esquerra Republicana assumirem el repte que la sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del desenvolupament integral de Sant Feliu, amb total coherència i responsabilitat.

Per nosaltres el patrimoni natural i agrari han de ser l’orgull i el motor del Sant Feliu del futur, no hi poden haver mitges tintes en la defensa del nostre patrimoni natural, un patrimoni que hem de procurar deixar intacte per les futures generacions, i malauradament això no ha estat garantit en aquest mandat ni en posteriors. En aquest sentit proposem ser molt estrictes en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta obligació legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat política. Cal també impulsar una planificació harmònica entre els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni natural que garanteixi un medi local –urbà o natural– de qualitat, i que esdevingui un pol d’atracció d’activitats de qualitat.
Ens comprometem a fomentar i potenciar la connexió biològica entre el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola, molt més decididament del que ho ha fet l’actual govern. Elaborarem un pla de gestió i preservació, en l’àmbit local, d’aquests espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. Apostarem per recuperar la façana fluvial de Sant Feliu amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels ecosistemes, per tant seguirem amb la ordenació del Parc Agrari, engegada per l’actual equip de govern,  per dignificar-lo i que esdevinguin un element enriquidor del paisatge periurbà i de reconnexió camp-ciutat.
Esquerra som uns ferms defensors de la transició cap al residu zero. L’estratègia de residu zero persegueix, d’una banda, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. Des de l’Ajuntament d’Esquerra propugnarem l’elaboració d’un pla amb els recursos adients, que permeti apostar decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació de l’ecodisseny, processos de gestió innovadors i la implantació de les TIC, dins d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular. Per tant, establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

Finalment, apostarem per un Sant Feliu energèticament eficient i 100% renovable. Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és avaluar i ser conscients del consum energètic, desbocat tant en termes relatius com absoluts, que ens ha portat a un gran malbaratament d’energia amb un elevat consum per càpita. La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model, i des dels governs locals s’ha d’apostar en transformar la forma d’utilitzar i gestionar l’energia, tant en el terreny públic com privat, tant en l’àmbit residencial i comercial com industrial.

Durant aquest mandat, quan s’ha discutit qüestions que afectaven al medi ambient de la ciutat hem demostrat que qui tenia una preocupació més gran per la seva protecció hem estat nosaltres. Precisament per això considerem que el soci més fiable pel medi ambient santfeliuenc és Esquerra Republicana. Així doncs, guanyem pel medi ambient!!!


Podeu veure el vídeo en el que parlem de medi ambient aquí:
 

dijous, 11 d’abril de 2019

Un govern de canvi per Sant Feliu

L’eslògan electoral que vam utilitzar per les eleccions municipals del 2015 era "del Sant Feliu entre uns quants al Sant Feliu entre tots" així intentàvem comprometre’ns amb la voluntat d’obrir la democràcia local al conjunt de la ciutadania.
Per Esquerra durant aquest mandat calia tornar la política a la ciutadania i des de la oposició hem aconseguit petits avenços, gràcies a posar el debat a l’agenda política municipal constantment, però no s’ha anat prou lluny, per manca de voluntat política del govern actual. Per aquest motiu, pensem que cal seguir apostant pels objectius d’enfortir la democràcia santfeliuenca, amb un govern ètic, obert, transparent i participatiu.
Amb la irrupció dels ajuntaments republicans i d’altres forces, els coneguts com els governs del canvi, el paradigma ha començat a canviar i hem demostrat que una altra manera de fer política és possible en ajuntaments com el de Badalona i Sabadell. Hem d’aconseguir que aquesta onada arribi també a Sant Feliu, ja que el 2015 alguns, legítimament van optar per mantenir-se al marge.
 
El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d’oportunitats.
El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col•lectiva de polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups d’interès que s’hi relacionen.
En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural en nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia a tothom.
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà a l’Ajuntament. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació.
Pel que fa a la participació ens comprometem a consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que els afecten en la seva quotidianitat.
En transparència i retiment de comptes, obrirem encara més les dades públiques, obrir els plens, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.
En quan a la cooperació, pretenem superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb la ciutadania. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la gestió del talent com a criteri, establir polítiques de concertació o partenariats.
Finalment, estimularem la col•laboració comunitària entre si i en relació amb la gestió d’equipaments i serveis municipals, i vertebrarem la confiança amb la societat civil i els agents socials que representem.

Guanyem pel comerç local

En una ciutat com Sant Feliu el comerç local té una gran importància. El comerç urbà és capaç de vertebrar i cohesionar socialment els nostres barris, és capaç de fer-los més segurs, més integradors i sostenibles. Per ell mateix el comerç dinamitza la resta d’activitats econòmiques i cíviques de Sant Feliu. És per això que en el proper govern republicà el comerç tindrà la rellevància que es mereix. 
El model comercial del futur ha de garantir la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que pugui resistir les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins la trama urbana consolidada,, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.

L’actuació de l’administració, a partir de la capacitat regulador, s’ha d’orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves necessitats de les persones consumidores.
Donarem tot el suport possible per generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector les eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis.
L'eix comercial del Carrer Santa Creu
Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La qual cosa amb el govern actual sabem del cert que no sempre ha estat així.

Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que la ciutat sigui més viva, integradora i convivencial, perquè se situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il•luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit aquesta aparent contradicció.
D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.

Per tant, des d’Esquerra ens comprometem a potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi, a fer més fàcil l’obertura de nous comerços rebaixant ostensiblement la Taxa d’obertura a nous comerços per potenciar la dinamització comercial i econòmica de Sant Feliu. A buscar espais de diàleg i col•laboració amb les entitats de comerciants per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).

divendres, 5 d’abril de 2019

Guanyem pel jovent


Article signat conjuntament amb Aitor Rivera candidat de Jovent Republicà a les eleccions municipals


Per Esquerra Republicana de Sant Feliu el jovent, les polítiques de joventut, seran una de les màximes prioritats del futur govern republicà de la ciutat.
La nostra política de joventut anirà enfocada en cinc eixos bàsics, ocupació, habitatge, educació, oci i participació.
La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència. Una d’aquestes mesures a explorar seria, per exemple, la creació d’una borsa de treball jove, ja que el jovent es troba amb unes dificultats afegides a l’hora d’accedir al treball.
L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. Actualment, encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent i la taxa d’emancipació dels joves d’entre 16 i 29 anys és tan sols d’un 24,5%. És per això que cal treballar en alternatives a l’actual mercadeig de l’habitatge, com ara el lloguer social per a joves, que possibilitin als i a les joves permetre engegar el seu projecte de vida.
L’educació ha de ser un dels eixos prioritaris del Sant Feliu republicà. El sistema educatiu ha de formar una ciutadania preparada, lliure i crítica i permetre’ls progressar socialment. Cal garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català, que es fonamenti en la igualtat, l’equitat i la justícia social. L’educació no pot tenir barreres d’accés de cap tipus.  I l’educació va més enllà de les escoles, instituts i universitats. Cal treballar colze a colze amb aquelles entitats d’educació en el lleure, com ara els esplais o l’agrupament escolta, per aconseguir que desenvolupin la seva activitat amb les millors condicions.
Foto amb el Jovent Repubicà a la presentació de la Secció de Barri del Falguera
A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de la gent jove, ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i que només els joves puguem decidir com avançar cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual. És per això que cal donar-li més vida al Casal de Joves, com a centre d’oci alternatiu i compartit entre tots els i les joves de Sant Feliu.

L’Ajuntament ha de fomentar totes les formes de participació com l’associacionisme i els moviments socials com a pas necessari per promoure l’empoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones. Precisament per aquests motius és indispensable una forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d’una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb l’entorn i el sentit de comunitat i la cooperació. Per potenciar la participació i l’associacionisme, cal apostar per la creació d’un Consell Local de Joventut, on tinguin veu totes les joves del poble, estiguin associades o no ho estiguin. 

Ara mateix disposem de dos eines que han de servir per construir les bases de les polítiques de joventut dels propers anys: el nou Casal de Joves i l’AppJove. Eines que valorem positivament la seva creació, però que no han tingut la importància cabdal que es mereixen. És per això que nosaltres estem disposats a abocar-hi tots els esforços per a millorar-ho, i ho farem. Perquè ara és l’hora del jovent.

pots mirar el vídeo on parlem de joventut clicant l'enllaç --> https://youtu.be/tLY9XYiIYOE