Guanyem pel comerç local

En una ciutat com Sant Feliu el comerç local té una gran importància. El comerç urbà és capaç de vertebrar i cohesionar socialment els nostres barris, és capaç de fer-los més segurs, més integradors i sostenibles. Per ell mateix el comerç dinamitza la resta d’activitats econòmiques i cíviques de Sant Feliu. És per això que en el proper govern republicà el comerç tindrà la rellevància que es mereix. 
El model comercial del futur ha de garantir la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que pugui resistir les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins la trama urbana consolidada,, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.

L’actuació de l’administració, a partir de la capacitat regulador, s’ha d’orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves necessitats de les persones consumidores.
Donarem tot el suport possible per generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector les eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis.
L'eix comercial del Carrer Santa Creu
Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La qual cosa amb el govern actual sabem del cert que no sempre ha estat així.

Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que la ciutat sigui més viva, integradora i convivencial, perquè se situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona il•luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit aquesta aparent contradicció.
D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.

Per tant, des d’Esquerra ens comprometem a potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi, a fer més fàcil l’obertura de nous comerços rebaixant ostensiblement la Taxa d’obertura a nous comerços per potenciar la dinamització comercial i econòmica de Sant Feliu. A buscar espais de diàleg i col•laboració amb les entitats de comerciants per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, etc.).

Comentaris

Entrades populars