Guanyem pel medi ambient

Protegir l’entorn natural de Sant Feliu, Collserola i el riu, apostar per la sostenibilitat, per minimitzar els residus i per posar en pràctica una nova cultura de l’aigua i de l’aire, son les prioritats d’Esquerra Sant Feliu, en el futur govern republicà de Sant Feliu, per encarar el repte més gran de tots posicionar-se davant el repte de la transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica.
Per Esquerra la sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.
En ple segle XXI, ja no podem separar la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar localment en conseqüència. Des de l’Ajuntament, Esquerra Republicana assumirem el repte que la sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del desenvolupament integral de Sant Feliu, amb total coherència i responsabilitat.

Per nosaltres el patrimoni natural i agrari han de ser l’orgull i el motor del Sant Feliu del futur, no hi poden haver mitges tintes en la defensa del nostre patrimoni natural, un patrimoni que hem de procurar deixar intacte per les futures generacions, i malauradament això no ha estat garantit en aquest mandat ni en posteriors. En aquest sentit proposem ser molt estrictes en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta obligació legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat política. Cal també impulsar una planificació harmònica entre els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni natural que garanteixi un medi local –urbà o natural– de qualitat, i que esdevingui un pol d’atracció d’activitats de qualitat.
Ens comprometem a fomentar i potenciar la connexió biològica entre el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola, molt més decididament del que ho ha fet l’actual govern. Elaborarem un pla de gestió i preservació, en l’àmbit local, d’aquests espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. Apostarem per recuperar la façana fluvial de Sant Feliu amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels ecosistemes, per tant seguirem amb la ordenació del Parc Agrari, engegada per l’actual equip de govern,  per dignificar-lo i que esdevinguin un element enriquidor del paisatge periurbà i de reconnexió camp-ciutat.
Esquerra som uns ferms defensors de la transició cap al residu zero. L’estratègia de residu zero persegueix, d’una banda, produir cada cop menys residus i, de l’altra, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. Des de l’Ajuntament d’Esquerra propugnarem l’elaboració d’un pla amb els recursos adients, que permeti apostar decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació de l’ecodisseny, processos de gestió innovadors i la implantació de les TIC, dins d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular. Per tant, establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

Finalment, apostarem per un Sant Feliu energèticament eficient i 100% renovable. Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és avaluar i ser conscients del consum energètic, desbocat tant en termes relatius com absoluts, que ens ha portat a un gran malbaratament d’energia amb un elevat consum per càpita. La transició energètica representa un canvi de paradigma i de model, i des dels governs locals s’ha d’apostar en transformar la forma d’utilitzar i gestionar l’energia, tant en el terreny públic com privat, tant en l’àmbit residencial i comercial com industrial.

Durant aquest mandat, quan s’ha discutit qüestions que afectaven al medi ambient de la ciutat hem demostrat que qui tenia una preocupació més gran per la seva protecció hem estat nosaltres. Precisament per això considerem que el soci més fiable pel medi ambient santfeliuenc és Esquerra Republicana. Així doncs, guanyem pel medi ambient!!!


Podeu veure el vídeo en el que parlem de medi ambient aquí:
 

Comentaris

Entrades populars