Un mes de gestió local de la crisi


Aviat farà un mes que la crisi sanitària del Coronavirus va arribar a Sant Feliu. És un bon moment per retre comptes del que hem fet, mentre encarem el segon mes de confinament, i per tant el segon mes d’una gestió pública marcada per l’excepcionalitat, la complexitat i la extraordinarietat.
Escric aquest article no només amb la voluntat de retre comptes del darrer mes d’acció de govern, sinó també amb la voluntat de respondre a la pregunta clau, que tal vegada moltes santfeliuenques, es poden estar fent: “Com estem gestionant la crisi el govern de Sant Feliu??
Imatge de la web municipal
Aquesta crisi a Sant Feliu va esclatar el passat dissabte 7 de març quan es va confirmar el primer cas de Coronavirus a la ciutat. Des d’aleshores la màxima preocupació del govern ha estat atendre aquesta emergència sanitària i intentar respondre de manera eficaç i eficient als reptes que dia si, dia també se’ns han anat plantejant.
Des de l’inici d’aquesta crisi l’acció de govern s’ha basat, per sobre de tot, en garantir tres objectius principals:

Línia del temps de totes les accions
Garantir el compliment de les condiciones previstes a les resolucions de les administracions supramunicipals competents:
Abans que l’Estat dictaminés l’Estat d’Alarma des de l’Ajuntament vam impulsar un seguit de mesures específiques per tal de preservar la salut dels treballadores i treballadores públiques, atenent al context de fase d'alerta del pla d'emergències PROCICAT del 12 de març, on s’establien un seguit de mesures preventives i de protecció i un conjunt de mesures organitzaves adreçades al personal de l’organització
El dia 13 de març, ja en el context de la declaració per part de la Generalitat de Catalunya de la fase d’emergència 1 del Pla d'actuació del PROCICAT, l’Ajuntament vam adoptar diverses resolucions amb l’objectiu de contribuir a la contenció del coronavirus.
El dissabte 14 de març l’Estat va aprovar el Real Decreto 463/2020, pel que es declarava l’Estat d’Alarma. Fruit d’aquest marc legal aprovat pel Govern de l'Estat, i per la Generalitat de Catalunya, i amb l'objectiu de dur a terme una protecció adequada del dret a la salut de tota la ciutadania, i en concret de totes les empleades i empleats públics, s’ha dictat una sèrie de decrets i instruccions per intervenir en el funcionament de l'organització dels serveis municipals, per facilitar la limitació de la mobilitat, i el compliment de les mesures per prevenir el contagi. A la web de l’Ajuntament hi ha un recull de totes les instruccions i decrets que s’han emès en aquest mes de gestió de la crisi:
Finalment el 8 de març es va constituir la Comissió de Coordinació Operativa Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que està actuant com a Comitè d’emergències, per a la prevenció i el control de la infecció a Sant Feliu.Garantir la prevenció i els serveis necessaris per al bon funcionament de la ciutat
El segon objectiu que ha motivat l’acció de govern en aquesta crisi ha estat establir mesures de prevenció del contagi i seguir garantint el bon funcionament dels serveis municipals.
Per a proveïr els serveis municipals que tenen contacte directe o indirecte amb la ciutadania o que han d'estar a la via pública, i també a comerços i farmàcies, s’ha realitzat la gestió de l’estoc de material de seguretat sanitària disponible i s’han cercat possibles subministradors.
Els serveis municipals que estan a peu de carrer son principalment la neteja viaria i la policia.

Camió cuba posat en funcionament per a desinfectar
 En quan a la neteja viaria des del 17 de març, es realitzen tasques intensives d'escombrat manual i mecanitzat, desinfecció i baldeig, per tal de garantir la seguretat sanitària als carrers de Sant Feliu, i evitar possibles focus d'infecció que esdevinguin punts de contaminació per a la ciutadania. A partir del 27 de març es va reforçar el servei amb mesures que complementen l'acció que els treballadors i treballadores de la neteja viària desenvolupen de manera intensiva des del dia 17, i amb nous torns de treball del servei de camió cuba i de baldejadora, una màquina d'alt rendiment, realitza la neteja principalment de voreres i zones d'accés prioritzant les zones més sensibles, com Centres d'Assistència Primària, residències, eixos comercials o l'edifici de la Policia Local, entre d'altres. 
 Pel que fa a la Seguretat per tal de garantir el compliment de les mesures de confinament, efectius de la Policia Local realitzen controls diaris a la via pública, tant a vianants com a vehicles. Entre el 15 de març i el 24 de març s’han identificat 46 persones i 26 vehicles, s’han aixecat 49 actes d’infracció i s’ha realitzat una detenció
Per la resta de treballadors públics de l’Ajuntament que no estan directament a la via pública s’ha optat pel teletreball per garantir la continuïtat en la prestació de serveis tant els determinats essencials en aquesta crisi sanitària, com els serveis no essencials. Actualment 202 treballadors municipals estan fent teletreball i la resta estan prestant serveis essencials de caràcter presencial, o són a plena disposició de l’organització per reforçar, en cas de necessitat, els serveis essencials i altres necessitats davant la crisi.

Cobrir les necessitats de la ciutadania i el teixit econòmic local, en la mesura del possible.
El govern municipal ha establert un seguit de mesures socials i econòmiques per pal·liar els efectes d’aquesta crisi.
Pel que fa a les mesures socials els objectis son garantir les necessitats bàsiques al col·lectiu de la gent gran sola, ampliant el Servei de Teleassistència (SAT), entregant àpats a domicili per a les persones usuàries del menjador social i realitzant trucades a les persones grans vulnerables.
Garantir l'atenció a la infància que disposa de beques menjador i garantir l'atenció als casos de violència masclista, posant en marxa un recurs d'urgència per protegir la derivació de les víctimes de violència masclista. 

Pel que fa a les mesures econòmiques s’ha establert un increment de 200.000 euros a les ajudes vinculades al Pla de Rescat Social, per a famílies i/o persones en situació de risc, i una dotació de 200.000 euros -ampliables segons les necessitats- per a una nova línia d'ajut per al comerç i l'activitat econòmica.
També hem establert unes mesures fiscals com la moratòria i flexibilització dels pagaments d'impostos, taxes i preus públics municipals la compensació de quotes pels serveis municipals no prestats durant el període de l'Estat d'Alarma (escoles bressol, escola de música, estadi d'atletisme, etc).

Vull acabar parlant del futur, perquè la pandèmia la superarem però darrera seu deixarà una crisi econòmica i social, serà el repte més gran que hem afrontat en molt de temps i probablement el que queda d’aquest mandat i bona part de l’altra els governs locals estaran gestionant els efectes dramàtics d’aquesta nova crisi, i per tant el que ens espera és sobretot molt de diàleg entre tots els agents polítics i socials i saber arribar a grans acords perquè els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions

Comentaris

Entrades populars