El virus dels residus

Ara que ja fa aproximadament dos mesos que estem immersos en l’estat d’alarma, ja podem dir del cert, amb dades empíriques, que un altre damnificat d’aquesta crisi ha estat la generació de residus. A Sant Feliu la generació de residus ha augmentat en totes les fraccions (orgànica, plàstic, cartró, resta i vidre), excepte en la de voluminosos (trastos vells deixats a la via pública).

 

La caiguda en la generació de voluminosos ha estat del 32% al març (respecte el març del 2019) i del 74% a l’abril. Malgrat aquesta disminució, la voluntat del govern era suprimir el servei per reforçar altres prioritat derivades de l’alarma, però a causa de l’incivisme, s’han hagut de recollir 53.940kg el mes de març i 22.180kg el mes d’abril, el que ha comportat que de facto el servei no l’hem pogut suprimir.

 Pel que fa a la resta orgànica respecte el març i l’abril del 2019 hi hagut un decreixement del 0,32% i 0,41% respectivament. Però si tenim en compte que amb l’estat d’alarma van quedar reduïts punts de recollida porta a porta de fracció orgànica atès l’aturada general en educació i comerç, a efectes pràctics la generació de residus orgànics a les llars ha augmentat.

Les dades que preocupen son la de les fraccions d’envasos, vidre i cartró. En la fracció envasos en els dos mesos de confinament hi ha hagut un creixement respecte el 2019 del 21% i el 42% respectivament. El servei de recollida ha pogut verificar el gran augment de generació d’envasos d’aliments, begudes, productes de neteja, etc.. el que té relació directe amb l’estadística d’augment de compres al supermercat que segons les dades publicades ha augmentat en un 25%.

Pel que fa el vidre, que amb el tancament de la restauració la recollida comercial (que es realitza divendres) es va modificar, adaptant-la a les necessitats, el creixement entre gener i abril ha estat del 19%, i concretament el març el creixement va ser del 11% i a l’abril del 23%.

Finalment en la fracció cartró, mentre que en la generació total (generació ciutadana + comercial i dependències municipals) hi ha hagut decreixement en el mes de març i abril respecte al 2019 del -1% i -4% respectivament, la generació només a llars ha augmentat el 17% entre mateix període 2019 i 2020. Aquest augment es deu sobretot per l’augment de compres online, que tenen un fort impacte en la generació de residus. Segons les darreres estadístiques es calcula que un 10% de ciutadans han fet per primer cop compres a través d’internet, i un 16% que ja en feia n’ha augmentat aquesta opció de compra.     

La conclusió clara d’aquest article és que el canvi d’hàbits derivats del confinament, si per una banda ha tingut clars efectes positius pel medi ambient, com ara una claríssima disminució d’emissions per la reducció dràstica de la mobilitat amb cotxe i l’aturada de la producció industrial, en altres aspectes ha tingut clars efectes perjudicials, com en la generació de residus, un camp en el que abans del coronavirus ja teníem molts deures per fer. Així doncs, la crisi del coronavirus ha estat un factor negatiu per la lluita contra l’augment de residus que generem entre totes.


Comentaris

Entrades populars