La dinamització del comerç: objectiu prioritari

Un dels sectors que més pateix i patirà la crisi derivada del coronavirus és el comerç. Per una ciutat com la nostra, tenir un teixit comercial viu i dinàmic és de vital importància, i per això la dinamització del comerç local és i serà una prioritat del govern municipal. Dels 865 establiments de Sant Feliu, 509 (58’8%) han hagut de tancar totalment l’activitat, i 162 (18’8%) han treballat parcialment. En altres paraules el 77,6% dels comerços de Sant Feliu han vist afectada la seva activitat en major o menor mesura. Així doncs, en poques paraules, l’abast d’aquesta crisis és d’una dimensió extraordinària, i caldran mesures extraordinàries per donar-hi resposta.

Una d’aquestes mesures la va impulsar ahir el Ple municipal extraordinari, que per unanimitat va aprovar desplegar una campanya de dinamització del comerç local dins d’aquest 2020 que permeti la revitalització del comerç post crisi de la Covid-19. La base d’aquesta campanya volem que sigui la creació d’una moneda local, que es pugui usar en dispositius mòbils, i esdevingui una eina que incentivi als nostres conciutadans a adquirir productes en el comerç local. Aquesta moneda ens permetrà entre d’altres coses dinamitzar el comerç en el territori, aportar liquiditat en temps de crisi, lluitar contra l’exclusió social, promoure un consum sostenible de proximitat (Km.0) i fomentar l’economia circular.

Però, en aquests seixanta dies de crisi les ajudes i la col·laboració del govern local amb el teixit comercial han anat més enllà. D’una banda s’han realitzat accions informatives, com ara difusió de materials divulgatius sobre el règim d’ajudes, i atenció especialitzada telefònica i telemàtica a autònoms i empresaris en la tramitació de les diverses ajudes a sol·licitar a les diverses administracions.

D’altra banda, hem realitzat accions de tipus fiscals, que tenen un gran impacte econòmic, com és el no cobrament de la taxa d’ocupació de via pública, el no cobrament o devolució d'ofici de les taxes o canons vinculades a l'activitat econòmica si no s’ha pogut realitzar, la modificació del calendari fiscal per facilitar el pagament dels impostos, i estem estudiant eximir de la taxa de recollida de residus comercials als comerços pel període d’inactivitat.

En el Ple extraordinari, el consistori també va aprovar la bases i la convocatòria de subvencions destinada a PIMES de Sant Feliu per la contractació de santfeliuencs en situació d’atur, adaptades a la crisi originada pel Covid-19, i les bases i convocatòria de subvencions destinada a persones en situació d’atur que s’estableixen com a autònomes per la posada d’una activitat econòmica a Sant Feliu, adaptades a la crisi originada pel Covid-19.

 Finalment, és important assenyalar que l’Ajuntament no està sol, evidentment, en la lluita contra els efectes de la crisi, i que les nostres mesures son i han de ser un complement de les ajudes que dissenyen els altres organismes, principalment Generalitat i Govern de l’Estat, amb molta més capacitat econòmica. Lla  prestació extraordinària per cessament d’activitat, de 661 euros al mes, la prestació econòmica per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social, la moratòria de les cotitzacions Socials a la Seguretat Social de sis mesos, sense interès, a les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions, l’ajornament de deutes tributaris, la moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya entre d’altres mesures, en son alguns exemples.

Així doncs, per concloure el govern municipal està treballant per que el comerç local recuperi la vitalitat prèvia a la crisi, la voluntat és que aquesta moneda local sigui un revulsiu eficaç, i a través de la innovació i de la mà del teixit comercial ens en sortim.


Comentaris

Entrades populars