Pacte de Ciutat

                                                                                                           
Un cop esclatada la pandèmia, a mitjans de març, i preveient els greus efectes que tindria sobre l’economia el posterior confinament, alguns ajuntaments del país van elaborar pactes locals d’ampli consens per mirar de trobar mesures que alleugerissin els efectes sobre els seus conciutadans.

Sant Feliu ha estat un d’aquests municipis en els quals s’ha articulat un pacte local per fer front a la crisi del Covid_19. Així, el 14 de maig, el Ple extraordinari aprovava per unanimitat la creació del Pacte de Ciutat. Aprovava també tres elements fonamentals: els objectius, els membres i la temporalitat.  Els objectius, entre d’altres, eren impulsar la ciutat a nivell socioeconòmic i cívic, amb criteris d’equitat i justícia social, i construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures. Els membres del Pacte, a banda de la representació política de l’Ajuntament, son els representants dels sindicats, de PIMEC i AEPLA, dos representants del comerç local, dos representants de les entitats socials, un representant de salut comunitària, un de les entitats esportives, un del les culturals, un de la comunitat educativa i un representat de l’àmbit de la sostenibilitat. membres que van ser escollits per consens de les entitats de cada àmbit sectorial. El Pacte ha de tenir un horitzó de divuit mesos per poder desenvolupar les mesures principals, per atendre els acords més immediats, per consolidar actuacions i per monitoritzar resultats.

La constitució del Plenari del Pacte de Ciutat va tenir lloc el 29 de maig de manera telemàtica i la seva estructura es va dividir en tres comissions de treball: Comissió de revitalització econòmica; Comissió de garantia de drets bàsics de ciutadania i Comissió de nous usos de l’espai públic i equipaments. Aquestes comissions rebien l’encàrrec d’elevar un document proposant mesures del seu àmbit a la mesa del pacte. Els seus membres alhora disposaven de l’eina online Decidim per tal de poder realitzar propostes, que estarien sistematitzades, valorades tècnica i jurídicament, i discutides a les dues sessions realitzades de cada comissió. Finalment el procés va està obert a la ciutadania, qui amb el Decidim va poder valorar les propostes realitzades a cada comissió i realitzar-ne de noves.

Del 29 de maig al 30 de juliol, s’han celebrat 8 sessions, dos plenaris de la mesa, i dos sessions de cada una de les tres comissions. A la Comissió de Revitalització Econòmica s’han presentat 33 propostes, de les quals se’n han acceptat 21,  a la Comissió de Garantia de Drets Bàsics i Ciutadania han estat acceptades 38 de les 86 propostes rebudes, i finalment la Comissió de Nous usos de l’Espai públic i equipaments s’han incorporat al pacte 13 proposes de les 39 propostes rebudes. Així doncs, en total s’han rebut pels membres de la mesa un total de 159 propostes de les quals, gràcies al treball tècnic de sistematització i valoració tècnica de propostes, a la deliberació i al consens en les sessions de les comissions, s’han acceptat el 45% de les propostes rebudes, i així el pacte de ciutat és un document en el que hi consten 72 mesures que han de servir, en 18 mesos per assolir els objectius proposats. Gràcies al Decidim sabem que 505 usuaris únics han entrat a l’eina en l’apartat del Pacte de ciutat, que aquests 505 usuaris han realitzat un total de 1.152 sessions, i que les pàgines del pacte han rebut un total de 7.597 visites.

Deia a l’inici que molts Ajuntaments han realitzat pactes locals per fer front a aquesta nova crisi, desconec a quants municipis s’ha realitzat amb un procés participatiu com el que hem volgut fer a Sant Feliu. Un procés participatiu molt especial, en primer lloc per la durada exprés del propi procés, només dos mesos i mig; però també per les pròpies circumstàncies, aquest procés s’ha realitzat amb sessions telemàtiques i amb eines online de proposició i deliberació; sense poder fer cap sessió presencial, unes circumstàncies no menors.

El pacte de ciutat ha culminat la seva primera etapa, la d'elaborar un document amb mesures per fer front a la crisi, a través de la participació el més àmplia i heterogènia possible. Un cop superada aquesta primera etapa a partir del setembre comença el compte enrere dels divuit mesos. La segona etapa consistirà en la governança de les 72 mesures. Aquestes mesures s'inclouran al PAM (Pla d'Acció del Mandat) i el seu compliment es podrà seguir mitjançant la eina de seguiment habilitada a la web, on la ciutadania podrà veure en viu l'avenç i la consecució de les mesures. Al mateix temps el Plenari del Pacte es constituirà ara en la Comissió Seguiment del Pacte de Ciutat, comissió que vetllarà per al seu compliment i que es reunirà cada tres mesos. I en paral·lel, la junta de portaveus amb caràcter mensual, analitzarà i farà el seguiment de les accions realitzades.

Finalment, el que li dona valor afegit al Pacte de Ciutat de Sant Feliu és la memòria econòmica associada, en altres paraules el que costarà econòmicament cada una de les 72 mesures. Els primers càlculs realitzats situen el cost del Pacte en gairebé tres milions i mig d’euros. Per tant, als esforços municipals ja realitzats, a totes les ajudes esmerçades als sectors econòmics i a les famílies de la ciutat, ara caldrà sumar-hi aquesta quantitat. Així doncs, Sant Feliu, govern i oposició estem decidits a reimpulsar la ciutat després d’aquests durs mesos de patiment.


Comentaris

Entrades populars