Sant Feliu ciutat digital

Sabies que l’Ajuntament de Sant Feliu és el que té més maduresa digital de la comarca del Baix Llobregat?? Sabies que és el desè municipi del país amb més maduresa digital, i el primer dels municipis d’entre quaranta mil i cinquanta mil habitants?

Què és la maduresa digital? Aquest any 2020 el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya AOC ha creat l’Índex de Maduresa Digital una nova eina per conèixer el grau de transformació digital de les administracions locals de Catalunya. Gràcies a aquest nou índex els ajuntaments podrem fer autoavaluació del nostre grau de maduresa digital i saber allà on encara queda marge de millora. https://www.aoc.cat/2020/1000276742/maduresa-digital-local/

Detal del reconeixament AOC
Detall del reconeixament AOC
Què és la transformació digital de les administracions públiques? Des de l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s’obliga als ens públics a evolucionar cap a l’administració sense papers convertint les sol·licituds i tràmits a format electrònic.

Així doncs, la transformació digital de l’Administració pública consisteix en l’adequació del model de relació i de gestió al nou paradigma digital, aprofitant tot el
potencial de la innovació i la tecnologia i promovent un canvi cultural en les administracions públiques. Aquesta transformació s’ha de produir mitjançant el desenvolupament d’estratègies orientades cap a una Administració innovadora, oberta, digital i eficient, i amb l’objectiu d’aportar serveis públics de la màxima qualitat.

Per a l’efectiva transformació digital de l’Administració pública és imprescindible el canvi cultural i l’adopció de l’ADN digital dins de l’organització. L’ADN digital està compost per 4 premisses bàsiques: 1- Visió transformadora, fort lideratge i alineament estratègic, 2- Esperit de col·laboració i cocreació amb la ciutadania, 3-  Cultura d’exploració, innovació i actualització constant, proactiva i centrada en el ciutadà, 4- Presa de decisions basada en dades i aprofitament de les noves tecnologies per maximitzar el valor aportat a la ciutadania.

 El model de Sant Feliu: un cas d’èxit: L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va apostar decididament el 2015 per convertir la ciutat en un referent i model en el context de les ciutats intel·ligents. A partir d’aquesta visió l’Ajuntament va impulsar aquesta estratègia amb la creació de la Oficina transversal especialitzada Sant Feliu 2.0(20), estructurada en tres línies permanents de treball, entre les quals la de Governança intel·ligent: projectes relacionats amb l'Administració digital, el Govern Obert -transparència, participació i col·laboració-, i la Rendició de comptes i avaluació de la qualitat.

L’eix estratègic de la Governança intel·ligent incloïa el desenvolupament i desplegament de 35 actuacions relacionades amb la transició d’un model de gestió administrativa en paper a un model d’Administració digital, la construcció d’un Govern obert, basat en el bon govern, la transparència, la participació i la col·laboració de la ciutadania, i la rendició de comptes i avaluació de les polítiques i serveis públics, 11 projectes d’evolució cap a una Administració́ digital, 16 actuacions de Govern Obert (transparència, participació́ i col·laboració́), i 8 de Rendició de comptes i avaluació de la qualitat dels serveis públics.

Així doncs l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té un llarg recorregut en el desenvolupament d’accions dirigides a la consecució del que es va anomenar en un primer moment Administració electrònica i que ha evolucionat cap a Administració digital.

El caràcter multidimensional en el qual està immers el procés de transformació de l'administració, va fer establir un full de ruta, l’Estratègia de Transformació Digital 2017-2020, per incorporar, de forma progressiva, totes les infraestructures d'administració electrònica en la seva gestió interna i en la seva relació amb la ciutadania, interioritzant en aquest procés de transformació els criteris de simplificació, de reducció de càrregues administratives, d'interoperabilitat, de gestió documental, etc. Aquesta estratègia naixia amb el propòsit de consolidar al municipi, el procés de transformació vers una societat incloent i cohesionada, on les tecnologies digitals siguin un catalitzador per a un creixement sostenible i el benestar de la ciutadania.

El futur digital de Sant Feliu: Un cop transcorregut el termini de l’Estratègia 2017-2020, l’Ajuntament encara el repte de continuar i consolidar els projectes ja iniciats, incorporant ara els principis de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU en les mesures de transformació per tal d'avançar cap a un futur sostenible. Però també encarem el repte d’impulsar i desenvolupar la societat i l'economia digital del municipi, i construir una comunitat més resilient, capaç de fer front a les crisis actuals: climàtica i pandèmica.

Si tot va bé, l’Ajuntament haurà d’aprovar en els propers mesos una nova estratègia per al futur digital de la ciutat que tingui en compte quatre eixos fonamentals: Impulsar la proposta per al canvi cultural i la transformació de l’estructura productiva i organitzativa, un nou marc relacional amb la ciutadania, una Administració digital oberta, intel·ligent, inclusiva i social, i una gestió intel·ligent i sostenible del territori.

En el context actual, en el qual les administracions locals tindrem un paper fonamental per reactivar l’economia del nostre entorn, és clau seguir avançant i apostant per la digitalització i reforçar les competències tecnològiques de les organitzacions, més encara si tenim en compte com s’ha establert el teletreball.

Finalment, d’acord amb la Xarxa Mundial de Ciutats, Governs Locals i Regions els sacrificis que ha comportat la pandèmia, tindran conseqüències en les generacions futures, pel que és necessari acompanyar el deute i les inversions de plans estratègics sòlids per poder avançar cap a un futur sostenible; no és casualitat que els fons europeus per a la reconstrucció vagin orientats en gran mesura a la transformació digital.

Per sort per Sant Feliu, i gràcies a la feina feta pels governs precedents, i sobretot per tots els treballadors de l’ajuntament implicats en l’elaboració i posada en pràctica de les estratègies esmentades Sant Feliu està molt ben posicionada per encarar els reptes del futur digital que tenim com a societat i com a País. El repte és i serà no abaixar el nivell.

Comentaris

Entrades populars