Pressupost 2021: Primeres passes cap a la reconstrucció

Ahir al vespre el govern municipal vam aprovar els pressupostos municipals per l’any 2021, ho vam fer amb onze vots a favor, vuit abstencions i només dos vots en contra, i el més important ho vam fer després d’un debat serè i constructiu per part de tots els grups municipals, la qual cosa significa una de les bones notícies d’ahir.

Un pressupost en un context de pandèmia. La crisi sanitària ha tingut un impacte enorme en l’execució del pressupost del 2020, i per tant també un gran impacte en la gestió i en la elaboració del pressupost del 2021. Una de les múltiples factures que ha provocat el virus a tots els nivells, ha estat la caiguda d’ingressos que preveiem per aquest any, valorada a dia d’avui en 1,8 milions d’euros. Amb aquest context elaborar, i quadrar el pressupost del 2021 ha estat una feina ingent, i cal agrair a tot el personal del consistori que hi ha participat, especialment des de la Oficina Econòmica.

La caiguda d’ingressos es deu bàsicament a dues qüestions per l’adopció per part del Govern Municipal de mesures per fer front a la pandèmia des del primer moment, i per la paralització general de la economia durant l’estat d’alarma i la insuficient recuperació després del confinament, que han fet caure el rendiment econòmic de la majoria d’impostos i taxes.

Finalment la qüestió determinant d’aquest context és el grau d’incertesa en la gestió pressupostaria. Incertesa perquè encara no sabem com s’aplicaran a nivell local totes les mesures de reconstrucció anunciades per altres governs, i incertesa perquè òbviament no sabem com evolucionarà la pandèmia el 2021, si suposarà noves mesures que afectin greument els ingressos, o si hi seguiran havent tancaments d’activitats que ens suposin noves indemnitzacions als concessionaris.

Redimensionament de la despesa: La decisió política més rellevant per part del govern local per fer front a la situació actual ha estat congelar la pressió fiscal, en un moment de greu crisi econòmica, i per tant actuar davant la caiguda d’ingressos redimensionant i racionalitzant la despesa. Contenir, racionalitzar i redimensionar la despesa, no és un exercici ni fàcil, ni agradable, però és un exercici d’enorme responsabilitat, i que per aconseguir-lo ha calgut el compromís de totes les regidores del govern, de totes les caps de departament, i en definitiva de tot el consistori. El que és clar que la situació d’incertesa, i de crisi que viurem el 2021 necessitava un pressupost dimensionat a la situació actual, i aquest és l’exercici que he fet, i que hem fet amb bona nota des del govern municipal.

Un pressupost per fer què? A part de per tenir un pressupost ben dimensionat, aquest pressupost ha de fer front al context generat per la pandèmia a la ciutat de Sant Feliu.

Des del govern local
ens centrem en garantir els subministraments bàsics i els drets a l’alimentació i a l’habitatge. Més dret a l’habitatge vol dir un 1,1% més de despesa respecte el 2020. La pandèmia, ha agreujat situacions de vulnerabilitat habitacional, i per tant continuarem destinant recursos per acompanyar la ciutadania que ho necessiti en la tramitació d’aquestes línies d’ajuda, així com una aposta fer per disposar d’un parc d’habitatge que permeti pal·liar situacions d’emergència.

Més i millors Serveis Socials amb una inversió total de 4milions d’€. L’actual pandèmia ens ha fet replantejar-nos de quina manera oferim l’atenció social al municipi i de quina manera pot resultar accessible i propera. Treballem per implementar un nou model d’atenció social, que vagi més enllà de les ajudes i l’assistencialisme, i és per això que posem valor a la necessitat d’apropar els Serveis Socials a tota la ciutadania, i que això només es pot aconseguir reforçant l’equip d’atenció dels Serveis Socials per aconseguir una atenció integral i accessible.

Treballem per garantir tots els Serveis que estem prestant, però incidint més en l’acció comunitària i la prevenció. Amb aquest pressupost pretenem reforçar els àmbits de gent gran i dependència, treballant en un canvi de model del Servei d’Atenció domiciliària, la sobirania alimentària, entenent l’alimentació com un dret, i seguint fomentant l’accés a la alimentació fresca, l’educació i la unitat familiar, vista com un eix central per tal d’acompanyar a la ciutadania al llarg del cicle vital i garantir l’accés a la educació tenint en compte l’acompanyament a la digitalització.

Més promoció econòmica per establir diferents línies d’ajut i accions per afavorir l’ocupació i als sectors més afectats per la crisi sanitària. Aquest pressupost destina recursos per desenvolupar mesures que fomentin la contractació, i la recuperació dels sectors més afectats per la crisi sanitària. Per això es destinaran recursos per treballar conjuntament amb les associacions de comerciants de la ciutat les mesures per enfortir la capacitació digital del teixit

comercial de Sant Feliu. També, hi haurà partides econòmiques per dotar a Sant Feliu d’una moneda local que multipliqui l’impacte de la despesa pública en el comerç local, ja que cal incrementar la circulació de diners entre el teixit comercial del municipi i fomentar la sostenibilitat, la responsabilitat social, la implicació i interrelació de la ciutadania i del teixit econòmic i social.

Més benestar comunitari, amb una despesa de 4.000.000€, un 2,8% més respecte el 2020, Que son les despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris. Aquí cal destacar la millora de la gestió de residus i de la neteja de la ciutat, ja que pel govern municipal és un objectiu indiscutible És imprescindible, doncs, iniciar un projecte de futur per fomentar la recollida selectiva de residus i la minimització de la generació dels mateixos, incrementant el nombre de comerços adherits al servei de recollida porta a porta de paper-cartró, orgànica/piles i vidre, sobre tot d’aquells identificats com a grans generadors de fracció orgànica i cartró; i afavorint les bones pràctiques del comerços que facin recollida selectiva de residus, desenvolupant accions com la creació d’un distintiu de “comerç sostenible” com a etiqueta específica per distingir el compliment de mesures relatives a bones pràctiques mediambientals per part del comerç local, i fer-ne difusió.

Finalment més reforça als recursos i els serveis contra la violència masclista i la violència en l’àmbit de la llar, i més despesa en polítiques de Medi Ambient amb un increment del 16% respecte el 2020 amb 2,2M€ d’inversió.


El govern municipal de Sant Feliu doncs, amb l’aprovació del pressupost del 2021, posem les primeres bases per a la reconstrucció econòmica i social de la ciutat, després de la devastació a tots els nivells provocada per la pandèmia. Hem actuat, i hem actuat amb responsabilitat, i el resultat del ple d’ahir n’és la prova.

Comentaris

Entrades populars