Un pas més en transparència

Fa pocs dies un portaveu de la oposició va afirmar que l’actual govern municipal havia fet passos enrere en qüestions de transparència respecte el mandat anterior.

La pregunta clau, que afronto amb aquest post, és evident: amb aquests 20 mesos de gestió, s’ha avançat o s’ha retrocedit en qüestions de transparència?

Horitzó 2023: En primer lloc, parem d’allò que ens proposem assolir fins el 2023. En el Pla d’Actuació del Mandat en l’Eix 6 el govern ens comprometem a aprofundir en el bon govern, assolint més quotes de transparència, més participatiu i més col·laboratiu. Aquest sisè eix representa un impuls a la transparència i la rendició de comptes com a dimensions essencials per avançar en el Bon Govern, però també per augmentar la confiança de la ciutadania ver les polítiques públiques municipals.

Dins d’aquest eix ens plantegem tres objectius estratègics: Aprofundir el funcionament democràtic de l’Ajuntament en la implementació de polítiques i serveis de qualitat.  Posar a l’abast de la ciutadania la informació pública i creació d’espais d’escolta activa, i per últim assegurar nivells d’ètica i qualitat elevats en els projectes i serveis que desenvolupa l’Ajuntament.

Tot i estar encara a l’equador del Mandat, algunes de les actuacions concretes ja són una realitat i, d’altres, estan en procés de desplegament.

Actuacions que ja son una realitat: S’ha posat a disposició de la ciutadania un espai al Portal de Transparència https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=32162 on es pot fer un seguiment en línia del grau d’assoliment dels instruments següents: PAM, Pacte de Ciutat i Cartes de Serveis. Sha augmentat el nombre dindicadors que sactualitzen automàticament des de les bases de dades de lAjuntament:

o Informació institucional i organitzativa https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=26987

o Gestió econòmica https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=26989

o Acció de govern i normativa https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=26990

o Contractes i convenis https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=26992

L’any 2020 es va crear una secció específica d’impacte Covid-19 a la ciutat: 6 àmbits (context demogràfics, sanitari, mercat de treball, seguretat ciutadana, mobilitat i sostenibilitat, participació ciutadana).

Sha generat i es publica de forma automàtica al web municipal el Catàleg de temàtics, que permet accedir a 33 temàtics oberts al públic, facilitant la cerca i l’accés a la informació a través de paraules clau o de les descripcions detallades i enllaços d’interès de cada mapa. 

LAjuntament també està treballant en incorporar un major nombre de datasets al seu Portal de Dades Obertes, que actualment té 51 conjunt de dades accessibles per a la seva reutilització http://opendata.santfeliu.cat/ca/cataleg-dades/

Actuacions que vindran: D’aquí fins al final del mandat, ens hem compromès a crear el registre de grups d’interès, estem enllestint el Pla estratègic de subvencions, volem desplegar una política de contractació pública que permeti assolir un major qualitat d’objectius socials, ètics mediambientals i d’innovació.

Finalment, l’Ajuntament va rebre el 2020 el segell Infoparticipa amb la màxima puntuació, és a dir, va demostrar complir amb el 100% dels indicadors de transparència avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

 La conclusió d’aquest article és que les administracions públiques a d
ia d’avui estan subjectes a un marc legal que les obliga a ser transparents, sense anar més lluny ahir mateix es va aprovar el Decret sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública per facilitar l'aplicació de la Llei de Transparència, que té per objectiu la regulació de la transparència en l’activitat pública i la regulació de l’accés de la ciutadania a la informació pública. En altres paraules, és impossible que les administracions públiques facin passes enrere en termes de transparència, i en el cas de Sant Feliu, i amb dades empíriques a la mà el salt qualitatiu en transparència en aquest mandat és més que significatiu.

Comentaris

Entrades populars