L' administració local davant del repte de l'Agenda 2030

Ahir vaig tenir el privilegi de representar l'Ajuntament de Sant Feliu a l'Smart Energy Congress & Expo organitzat per enerTIC celebrat a Madrid. Vaig fer de ponent invitat a la taula rodona "La ciutat intel·ligent davant l'Agenda 2030, Pla de recuperació Europea i ODS: Tendències, oportunitats i innovació" al costat dels ajuntaments de Madrid, València, Màlaga i Còrdova. 

La primera pregunta que se'ns demanava contestar era sobre quins reptes s'enfronten els ajuntaments per tal de complir amb el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests reptes son enormes, i per una ciutat mitjana com nosaltres ho son encara més, per això vaig voler expressar que sense les capacitats i els recursos de l'Administració Local no es complirà cap Agenda 2030: ni Mundial, ni Europea, ni Espanyola, ni Catalana, i que sovint les administracions supralocals això no ho tenen del tot clar. Pot semblar un tòpic però l'administració local és la més important, per exemple la majoria d'ODS es vinculen de forma directa amb les competències que tenen els governs locals. 

Normalment en aquest tipus de fòrums tant centrats en la tecnologia, es centra massa el focus en la descarbonització, en la resiliència de les ciutats amb el canvi climàtic, i en el desenvolupament urbà sostenible, àmbits importantíssims sense cap mena de dubte. Però sovint es parla massa poc d'altres Objectius de Desnenvolupament Sostenible com el de l'erradicació de la pobresa. Per això vaig aprofitar per posar de relleu un projecte santfeliuenc en el que recentment hem convergit tecnologia i polítiques socials que ens serveix per preveure les situacions de vulnerabilitat social que es poden produir a la ciutat, i per tant planificar els recursos i polítiques amb antelació. 

Els govern locals, doncs, hem d'incorporar els ODS en el disseny de les nostres ciutats: dissenyant polítiques públiques i prestant serveis públics. És per això, que a Sant Feliu vam fer un esforç important per aliniear el Pla d'Actuació del Mandat i el Pacte de Ciutat amb aquests ODS. També ens hem de dotar d'una estratègia de ciutat totalment alinieada amb l'Agenda Urbana, per molts motius, però un de fonamental és que és i serà aquest un factor determinant per poder competir amb altres ciutats per obtenir financiació derivada dels fons europeus extraordianaris. 

Finalment el moradador ens va demanar a les ciutats presents a la taula rodona que fèssim un petit recull de diferents solucions tecnològiques que havíem aplicat als nostres territoris per a fer les ciutats llocs més eficients i intel·ligents. Aquí la idea clau que vaig voler transmetre és que els Ajuntaments sols no ens podem dedicar, només, a produir infraestructures tecnològiques, que les administracions supralocals son les que haurien de desenvolupar plataformes i infraestructures reutilitzables pels ajuntaments. Més que solucions tecnològiques, que Sant Feliu en té (de sensorització del territori, i sensorització d'equipaments) vaig posar d'exemple, i en valot,
per acabar, el 
Sant Feliu Innova com espai Laboratori, per experimentar i lloc on els els emprenadors joves de la nostra ciutat puguin experimentar en innovació tecnològica aplicada a la millora de les ciutats. 

Comentaris

Entrades populars