La Consulta del Soterrament: propaganda??

El 29 de juliol del 2021 el Consistori va aprovar la celebració d’una consulta popular en relació a la Fase 3 del Concurs Internacional de projectes per el nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament, amb divuit vots a favor (SFECP, ERC, PSC i TSSF), dos abstencions (C’s i VXSF) i un vot en contra (regidor no adscrit). En aquella sessió plenària, encara telemàtica, cap, absolutament cap, regidor i regidora del consistori va titllar la consulta popular del 21 de novembre com un acte de propaganda. 

Amb aquest precedent, sorprèn comprovar com fins a tres portaveus de la oposició coincideixen a titllar la Consulta Popular com un acte de propaganda. Ho fan tres mesos més tard en el Manual de la Consulta del Soterrament repartit a totes les llars santfeliuenques. Ho fa la portaveu del PSC acusant al govern de fer “més que una consulta un acte de propaganda”, per arrodonir-ho amb un sorprenent i contradictori “la ciutadania decidirà ben poca cosa (...). Caldria més temps per informar (...) per decidir el futur de la nostra ciutat”; ho fa la portaveu de C’s amb un “exceso de propaganda” y finalment de tenir “prisa”, i ho fa el portaveu de Veïns quan diu  están forzadas por intereses electoralistas y no votamos el modelo de Ciudad”.

Sorprèn (o no) com aquesta línia argumental la comparteixen també dues Associacions de Veïns de la ciutat, quan en un recent comunicat afirmen: “Hemos tomado la decisión de no participar en ningún acto (propagandístico) que esté relacionado con los proyectos del Planeamiento Urbanístico”. 

Aquesta consulta ciutadana no és cap acte de propaganda de l’actual govern municipal. Fer una Consulta es va decidir el febrer del 2018 en una Ponència Unitària del Soterrament, que la preveia pel novembre del 2019. Revisant l’acte d’aquella ponència, tampoc hi consta cap opinió contraria.

En l’actual mandat es va descartar fer-la el novembre del 2019, i el novembre del 2020 (per la pandèmia i perquè les obres encara no s’havien iniciat). Quan en l’actual mandat, en una nova sessió de la ponència del soterrament es va decidir fer- el novembre d’enguany, tampoc en va sortir cap veu discordant.

Les alternatives a fer-les el 2021, serien fer-les el 2022, encara més a prop de les properes municipals, o un 2023 el que suposa un risc alt a nivell de tempos, entre la fi de l’obra ferroviària i l’inici de l’obra d’urbanització.

Malauradament la unitat entorn de tot el que envolta el soterrament ha anat a menys, i fins i tot s’utilitza qüestions com la Consulta (aprovades àmpliament) per desgastar el govern. Aquest fet és del tot nou, no passava, per exemple, el 2018 quan el dia 2 de maig el consistori de Sant Feliu exhibia màxima unitat de tots els grups polítics per presentar la campanya de participació “Bye-bye via”. https://www.fetasantfeliu.cat/noticia/102194/exhibicio-dunitat-per-dir-bye-bye-via

Tothom va tenir la oportunitat de participar del setembre del 2018 al desembre 2018 en aquest procés de participació, que es feia amb la voluntat de que la ciutadania aportés els requeriments sobre la futura transformació de la ciutat que estarien inclosos en les bases del concurs internacional dels projectes. En total en més de 52 activitats realitzades hi van participar 1.821 participants i es van recollir un total de 1.419 aportacions, més de 35 entitats hi van col·laborar, i uns 90 participants provenien de les entitats. En definitiva el que està fent Sant Feliu és un acte de participació exemplar en dos nivells, el procés “Bye-bye via” i la consulta on ningú que ho desitgi serà un mer espectador.

Tothom tindrà la oportunitat de seguir participant del 8 al 21 de novembre de manera telemàtica, i el 21 de novembre de manera presencial. La Consulta del Soterrament és única a les que s’han celebrat des de la Llei de Consultes a Catalunya. Per primer cop es dota a la ciutadania de la última paraula sobre l’adjudicació d’un projecte urbanístic, vinculant la primera pregunta a un concurs internacional de projectes; i per tant s’està fent un acte de participació ciutadana sense precedents. Per tant, Sant Feliu és un dels primers municipis a consultar a la ciutadania per una qüestió urbanística que afecta a uns 40.000m2 de sòl públic, i que implica una remodelació urbanística substancial del municipi.

Finalment, s’ha posat en entredit la composició de la Comissió de Seguiment de la Consulta (que és l’òrgan que ha de vetllar pel seu correcte funcionament). La llei de consultes estableix únicament, a l’article 16.10, que l’òrgan convocant de les consultes sectorials ha de designar una comissió de seguiment integrada per cinc membres. Fruit d’aquest poc desenvolupament normatiu el Reglament de Participació Ciutadana i Col·laboració, aprovat al Ple de maig del 2018, en va desenvolupar una mica més aquest contingut, establint, al seu article 17, els següents requisits: “Estarà integrada per un mínim de 5 persones, nomenades per acord del Ple Municipal amb majoria absoluta dels seus membres, considerant el criteri de distribució següent: • 1 persona designada per cada grup municipal. • 4 membres dels diferents consells sectorials.” 

Des de participació ciutadana es va contactar amb els quatre consells elegits (en base a la seva trajectòria històrica i consolidada al municipi, tenint en compte que es tracta d’un òrgan fiscalitzador rígid) per explicar-los la rellevància de la tasca dels membres de la Comissió de Seguiment, i garantir l’elecció d’un representant del consell per a formar part d’aquets nou òrgan, que tindria una gran responsabilitat durant els propers mesos

Comentaris

Entrades populars