L'Agenda Urbana de Sant Feliu

El 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Una Agenda que conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades per avançar cap el desenvolupament sostenible a escala global. D’aquests, cal destacar l’objectiu número 11 vinculat a la consecució d’una ciutat inclusiva, segura, resilient i sostenible

L’Ajuntament de Sant Feliu hem mostrat sempre el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les metes que articulen l’Agenda 2030. Per exemple, tant el Pla d’Acció del Mandat 2019-2023, com el Pacte de Ciutat derivat de la pandèmia han estat dues polítiques públiques perfectament alienades amb els ODS.

Fruit d’aquest compromís, Sant Feliu es troba immers en el procés d’elaboració del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana, una de les principals polítiques palanca i motor d’acceleració de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11, vinculat a la consecució d’una ciutat inclusiva, segura, resilient i sostenible.

L'objectiu és articular un model de ciutat únic, inclusiu, segur, resilient i sostenible, a partir de les oportunitats que presenten el soterrament de les vies del tren i altres projectes en marxa, i dels principals reptes derivats del context d'emergència climàtica, crisi econòmica i emergència residencial, així com d'altres reptes com la transició digital i la connectivitat física, ecològica i social.

Aquest Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Sant Feliu té la finalitat d’establir les bases que han d’orientar el desenvolupament de la ciutat i els projectes motors de transformació en l’horitzó temporal dels pròxims 10 anys. L'Agenda Urbana té la finalitat d'aterrar a escala local els Objectius de Desenvolupament Sostenible contemplats a l'Agenda 2030 i és també una estratègia alineada amb la Nova Agenda Urbana de las Nacions Unides, l'Agenda Urbana per a la Unió Europea, l'Agenda Urbana espanyola i l'Agenda Urbana de Catalunya.

Per elaborar i definir el Pla d’Acció és imprescindible incorporar la visió dels agents del territori: polítics socials, econòmics, acadèmics i la ciutadania en general. És per això que des de la Regidoria de Participació hem dissenyat un ambiciós pla de participació per incorporar la visió de tots els agents abans esmentats en la definició del pla d’acció.

Així des del 4 de març està obert l’espai participatiu al web https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=23364&newid=31905 a on es poden fer aportacions.

El dilluns 7 de març l'Ajuntament, a través del Departament de Govern obert i la Unitat de Promoció econòmica, va organitzar un taller on es va donar a conèixer l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible als comerços de Sant Feliu, oferint-los una mirada pràctica sobre com contribuir-hi i veure en aquest nou marc una oportunitat de millora.

El 16 de març es va convocar una sessió participativa amb els 21 regidors del consistori. El 17 de març està convocada una sessió en línia amb les entitats de la ciutat dins del pla de suport a entitats. el di a21 de març es farà un taller de sensibilització dels ODS amb el teixit empresarial de les empreses de El Pla, el dia 22 una sessió participativa amb els integrants del Pacte de Ciutat, el dia 23 amb l’ecosistema d’Innovació de la ciutat, el dia 28 amb les Associacions de Veïns. Els dies 3, 4 i 5 d’abril es constituiran per primer cop els Consells de Barri de la ciutat en els quals s’informarà del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana, i finalment el 20 d’abril es farà una sessió oberta a la ciutadania.

Un cop finalitzat el període d'aportació de propostes, durant el mes d'abril i maig s'iniciarà la fase de valoració, on es donarà resposta a cada una de les aportacions fetes i es donarà compte de quines han estat incorporades finalment a l'esborrany del document del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana.

Un cop redactat l'esborrany del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana, l'òrgan encarregat de gestionar el projecte valorarà i validarà el document per tal de portar-lo a la seva aprovació definitiva al Ple municipal de juliol de 2022.

Fruit d’aquesta ambició transformadora Sant Feliu va ser anomenada el juliol de l’any passat ciutat pilot de l’agenda Urbana espanyola la qual cosa vol dir que el Ministeri de Mobilitat reconeix el Pla d’Acció Local com a bona pràctica i experiència transferible, i que la ciutat podrà ser prova de certes mesures palanca de l’Agenda Urbana, la qual cosa representa una magnifica oportunitat.

Comentaris

Entrades populars